Školní poradenské pracoviště

Součástí školního poradenského pracoviště jsou tyto osoby:

 • ředitel školy: František Dostál
  tel.: 568 409 701
  e-mail: reditel@zshavl.cz
 • zástupce ředitele: Blanka Ryvolová
  tel.: 568 409 703
  (řízení výuky, realizace preventivních programů)
 • výchovný poradce a metodik prevence: Dana Menšíková
  tel.: 568 409 707
  e-mail: dana.mensikova@gmail.com
  (zajišťování průběhu vzdělávání žáků se SVP, prevence školní neúspěšnosti, komunikace se ŠPZ, prevence rizikových projevů chování)
 • kariérový poradce: Ludmila Konvalinová
  tel.: 568 409 718
  (kariérové poradenství, profesní orientace žáků, přijímací řízení na SŠ)

Možnost konzultací pro žáky, rodiče (zákonné zástupce), pedagogické pracovníky jsou denně dle domluvy a aktuální potřeby.

Prostory pro poskytování poradenských služeb jsou k dispozici ve 2. patře v kabinetě výchovného poradce.

Kompletní program poradenských služeb na rok 2021/2022 ke stažení zde – PDF

Nejnovější komentáře