Školní poradenské pracoviště

Prostory pro poskytování poradenských služeb jsou k dispozici ve 2. patře v kabinetě výchovného poradce.

 

Součástí školního poradenského pracoviště jsou tyto osoby:

 

 • výchovný poradce pro 2. st. a metodik prevence: Dana Menšíková
  tel.: 568 409 707
  e-mail: dana.mensikova@gmail.com
  se zaměřením na žáky 5. – 9. ročníku (zajišťování průběhu vzdělávání žáků se SVP, prevence školní neúspěšnosti, komunikace se ŠPZ, prevence rizikových projevů chování)

 

 • výchovný poradce pro 1. st., speciální pedagog, logoped: Šárka Malečková
  tel.: 568 409 722 (sborovna 1.st.)
  e-mail: sarka.kucerova@post.cz
  se zaměřením na žáky 1. – 4. roč. (vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních)

 

 • logopedický asistent: Jana Tomšíková
  tel.: 568 409 720 (družina)
  e-mail: janek.tom@seznam.cz
  (pod vedením odborníka poradí s léčbou a rehabilitací poruch a vad řeči, sluchu a hlasu dětí, poradí s logopedickou prevencí, povede žáka s cílem dosažení kvalitního vývoje komunikačních dovedností)

 

 • kariérový poradce: Ludmila Konvalinová
  tel.: 568 409 718
  (kariérové poradenství, profesní orientace žáků, přijímací řízení na SŠ)

Možnost konzultací pro žáky, rodiče (zákonné zástupce), pedagogické pracovníky jsou denně dle domluvy a aktuální potřeby.

Kompletní program poradenských služeb na rok 2022/2023 ke stažení zde – PDF