Školní poradenské pracoviště

elektronicka_schranka_duvery_banner

Prostory pro poskytování poradenských služeb jsou k dispozici ve 2. patře v kabinetě výchovného poradce.

 

Součástí školního poradenského pracoviště jsou tyto osoby:

 

 • výchovný poradce pro 2. st.: Dana Menšíková
  tel.: 568 409 707
  e-mail: dana.mensikova@gmail.com
  se zaměřením na žáky 5. – 9. ročníku (zajišťování průběhu vzdělávání žáků se SVP, prevence školní neúspěšnosti, komunikace se ŠPZ)

 

 • výchovný poradce pro 1. st., speciální pedagog, logoped: Šárka Malečková
  tel.: 568 409 722 (sborovna 1.st.)
  e-mail: sarkamaleckova@zshavl.cz
  se zaměřením na žáky 1. – 4. roč. (vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních)

 

 • logopedický asistent: Jana Tomšíková
  tel.: 568 409 720 (družina)
  e-mail: janek.tom@seznam.cz
  (pod vedením odborníka poradí s léčbou a rehabilitací poruch a vad řeči, sluchu a hlasu dětí, poradí s logopedickou prevencí, povede žáka s cílem dosažení kvalitního vývoje komunikačních dovedností)

 

 • kariérový poradce: Ludmila Konvalinová
  tel.: 568 409 718
  (kariérové poradenství, profesní orientace žáků, přijímací řízení na SŠ)

 

 • metodik prevence: Lubomír Honek
  Tel.: 777 050 525
  (prevence rizikových projevů chování)
  Možnost konzultací pro žáky, rodiče (zákonné zástupce), pedagogické pracovníky po tel. dohodě

Možnost konzultací pro žáky, rodiče (zákonné zástupce), pedagogické pracovníky jsou denně dle domluvy a aktuální potřeby.

Kompletní program poradenských služeb na rok 2022/2023 ke stažení zde – PDF

Preventivní program školy ke stažení zde – PDF