Online výuka

Pro případ přechodu na online výuku byly vytvořeny školní google učebny na platformě Google Classroom.

Tyto jsou vytvořeny pro žáky 5.–9. ročníku.

 

Přihlašovací jméno mají žáci ve tvaru prijmenijmeno.zak@zshavl.cz.

Heslo si žáci již sami nastavili.

 

V případě zapomenutí hesla kontaktujte administrátora Jiřího Grambala – přes Edookit, popř. e-mail jirigrambal@zshavl.cz.

Poté následuje tento postup:

  1. heslo bude administrátorem zresetováno,
  2. administrátor vygeneruje nové heslo,
  3. toto heslo zašle zpět žákovi přes Edookit,
  4. žák toto heslo použije pro přihlášení, ale hned bude nucen zvolit si nové heslo – stránka ho jinak nepustí dál.

 

 

Nejnovější komentáře