Online výuka

Pro případ přechodu na online výuku byly vytvořeny školní google učebny na platformě Google Classroom.

Tyto jsou vytvořeny pro žáky 5. – 9. ročníku.

Vstup zde

Přihlašovací jméno mají žáci ve tvaru prijmenijmeno.zak@zshavl.cz

Heslo si žáci již sami nastavili.

V případě zapomenutí hesla kontaktujte administrátora Jiřího Grambala – přes Edookit, popř. e-mail jirigrambal@zshavl.cz.
Poté následuje tento postup:
– heslo bude administrátorem zresetováno
– administrátor vygeneruje nové heslo
– toto heslo zašle zpět žákovi přes Edookit
– žák toto heslo použije pro přihlášení, ale hned bude nucen zvolit is nové heslo – stránka ho jinak nepustí dál

Čeká nás:

Nebyla nalezena žádná událost!