Předpisy

Organizační řád školy:

Školní řád – PDF

Školní řád – pravidla pro hodnocení výsledků žáků – PDF

Školní řád – dodatek – PDF

Vnitřní řád školní jídelny – PDF

Vnitřní řád školní družiny – PDF

Vnitřní řád školního klubu – PDF

Vnitřní řád domu dětí a mládeže – PDF

Nejnovější komentáře