Školní družina

Školní družina nabízí dětem náplň volného času v době před vyučováním a odpoledne před odchodem domů či do jiných zájmových aktivit. Je určena pro děti z 1. – 5. třídy naší školy a v případě potřeby i dětem starším (po dohodě s vedením školy).

V letošním roce je provozní doba ŠD následující (vychází z požadavků rodičů):

ranní:           06:15 – 07:40 hod.
odpolední:  11:40 – 16:00 hod.

Rozpis kroužků ŠD 2020/2021: – info

Nejnovější komentáře