Školní družina

Školní družina nabízí dětem náplň volného času v době před vyučováním a odpoledne před odchodem domů či do jiných zájmových aktivit. Je určena pro děti z 1. – 4. třídy naší školy.

V letošním roce je provozní doba ŠD následující (vychází z požadavků rodičů):

ranní:           06:15 – 07:40 hod.
odpolední:  11:40 – 16:00 hod.

Vychovatelky školních družin:
ŠD 1 – Lenka Říhová
ŠD 2 – Andrea Paculová
ŠD 3 – Květoslava Konvalinová
ŠD 4 – Jana Tomšíková

Rozpis kroužků ŠD 2020/2021: – info

Nejnovější komentáře