Informace o škole

Právní forma organizace

  • Základní škola je zřízena Městem Moravské Budějovice jako příspěvková organizace od 1.1.1993.
  • Součástí organizace vedle základní školy je i školní jídelna, školní družina, školní klub a Dům dětí a mládeže Budík v Moravských Budějovicích s turistickou základnou v Kdousově.

IČO: 47438487

DIČ: CZ47438487

 

Údaje o škole:

Název školy: Základní škola Moravské Budějovice, Havlíčkova ul. 933, okres Třebíč

Adresa školy: Havlíčkova 933, Moravské Budějovice, 67602

Ředitel školy: František Dostál

Kontakt: e-mail: reditel@zshavl.cz

 

Zřizovatel:

Název zřizovatele: Město Moravské Budějovice

Adresa zřizovatele: nám. Míru 31, Moravské Budějovice, 67602

Kontakty:

tel.: +420 568 408 311, fax: +420 568 421 022

www.mbudejovice.cz, e-mail: mesto@mbudejovice.cz

Technicko materiální podmínky

  • Školní budova byla postavena v letech 1985 – 1991. V roce 2008 proběhla rekonstrukce budovy (kompletní výměna oken a zateplení). V roce 2013 byla realizována komplexní rekonstrukce střechy. Disponujeme řadou odborných učeben, dvěma tělocvičnami, gymnastickým sálem se speciální odpruženou podlahou, školním plaveckým bazénem, novými učebnami PC, školní kuchyní s jídelnou. Na přilehlých pozemcích jsou zřízena hřiště na odbíjenou a malou kopanou.
  • Pro činnost DDM máme k dispozici dvě budovy spojené chodbou. Zde se nachází celkem 5 kluboven, kuchyňka, 2 dílny, sál a kanceláře. Pro pravidelnou činnost je dále využívána turistická základna v Kdousově, kde je 5 místností pro ubytování, kuchyň, jídelna a tělocvična.
  • Všechny odborné učebny i třídy jsou vybaveny dataprojektorem, PC s připojením na internet a ozvučením. Pro výuku máme navíc k dispozici studovnu, projektovou učebnu i tři učebny s interaktivní tabulí.

Výchovně vzdělávací proces

  • Ve školním roce 2020/2021 je celkový počet žáků 283, z toho 136 chlapců a 147 dívek.
  • Na 1. stupni (1. – 5. ročník) se vyučuje v 6 třídách, na 2. stupni (6. – 9. ročník) v 7 třídách.
  • Od září 2007 jsme zahájili výuku podle vlastního školního vzdělávacího programu, ve všech třídách se vyučuje podle školního vzdělávacího programu „Připravuji se pro život“.

Informační brožura o škole:

  • pro 1. třídu – PDF
  • pro 6. třídu – PDF
Nejnovější komentáře