Šablony OP JAK

Tento projekt naše škola realizuje v rámci výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I, operačního programu Jan Amos Komenský, jejímž cílem je podpora základních škol.

Název projektu: ZŠ Moravské Budějovice – Šablony

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0001636

Realizace projektu: 01.02.2023–30.06.2025 Projekt je zaměřen na jednu z kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání, spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností.

PDF ke stažení zde