Digitalizace

Nákup digitálních učebních pomůcek pro rozvoj informativního myšlení a digitálních kompetencí, prevence digitální propasti pro znevýhodněné žáky, metodická podpora IT Guru – konzultant pro školy.

Nejnovější komentáře