Šablony II

Šablony II – projekt „Vzdělání základ života“

Tento projekt naše škola realizuje v rámci výzvy OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II“, jejímž cílem je podpora základních škol a školských zařízení pro zájmové vzdělávání.

Název projektu: Vzdělání základ života

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0013038

Realizace projektu: 01.09.2019 – 31.08.2021

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Anotace projektu:

Cílem projektu je podpora společného vzdělávání v základní škole, ve školní družině a ve středisku volného času – DDM Budík, podpora žáků ohrožených školním neúspěchem díky možnosti personálního posílení o školního asistenta a školního kariérového poradce, osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a vzájemného setkávání, sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe v rámci projektových dnů. Dále jsou podporovány rozvojové aktivity žáků, jako jsou zájmové kluby a doučování žáků.

Šablony, které škola realizuje:

 • kluby zábavné logiky a deskových her
 • badatelské kluby
 • čtenářský klub
 • kluby komunikace v cizím jazyce
 • doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
 • projektové dny ve škole, školní družině a ve středisku volného času
 • projektové dny mimo školu a středisko volného času
 • školní kariérový poradce
 • školní asistent v SVČ
 • školní asistent v ŠD
 • vzdělávání pedagogických pracovníků
Nejnovější komentáře