Šablony III

Projekt Šablony III – ZŠ Moravské Budějovice

Tento projekt naše škola realizuje v rámci výzvy OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony III“, jejímž cílem je podpora základních škol.

Název projektu: Šablony III – ZŠ Moravské Budějovice

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019900

Realizace projektu: 01.09.2021 – 31.1.2023

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Anotace projektu:

Cílem projektu je podpora společného vzdělávání na základní škole, zejména podpora žáků ohrožených školním neúspěchem, díky možnosti personálního posílení o školního kariérového poradce a realizaci doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. Také jsou podporovány rozvojové aktivity žáků, jako jsou zájmové kluby a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe v rámci projektových dnů.

Šablony, které škola realizuje:

  • doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
  • kluby komunikace v cizím jazyce
  • projektové dny ve škole
  • školní kariérový poradce
Nejnovější komentáře