Kontakty

Telefon:E-mail:
Zdeněk Chroust ředitel školy568 409 701reditel@zshavl.cz
Blanka Dvořákovázástupce ředitele568 409 703zastupce1@zshavl.cz
Jan Tesařzástupce ředitele
pověřenec pro GDPR
568 409 704zastupce2@zshavl.cz
- datová schránka -gu4pdt5
Edita Viskotová
Jana Pokorná
ekonomický úsek568 409 705ekonom2@zshavl.cz
ucetni@zshavl.cz
Školní jídelna568 409 702
1. stupeň:
Drahomíra Bendová
Dana Brenkusová
Vladimír Čábel
Petra Černá
Petra Kovářová
Klára Kravcová
Šárka Malečková
Eva Matulová
Eva Procházková
Kamila Veselá
Radka Vysoudilová
sborovna 1. stupeň568 409 722
drahomirabendova@zshavl.cz
danabrenkusova@zshavl.cz
vladimircabel@zshavl.cz
petracerna@zshavl.cz
petrakovarova@zshavl.cz
klarakravcova@zshavl.cz
sarkamaleckova@zshavl.cz
evamatulova@zshavl.cz
evaprochazkova@zshavl.cz
kamilavesela@zshavl.cz
radkavysoudilova@zshavl.cz
Yvona Dosedělová
Anna Kovalevska
Lucie Breznická
kabinet Aj568 409 712yvonadosedelova@zshavl.cz
annakovalevska@zshavl.cz
luciebreznicka@zshavl.cz
Libuše Formanová
Dana Berková
Lucie Vlčková
Jiří Tržil
DDM Budík568 420 238info@ddmbudik.cz
Michal Slosarčíkúdržba - školník568 409 706
Marcela Hanáková
Jana Nesibová
Jiří Grambal
Šárka Malečková
kabinet Př, Ch a F568 409 717marcelahanakova@zshavl.cz
jananesibova@zshavl.cz
jirigrambal@zshavl.cz
sarkamaleckova@zshavl.cz
Miroslava Hirtovákabinet M568 409 713miroslavahirtova@zshavl.cz
Zdeněk Chroust
Tereza Sutherland
Jan Vlček
bazén568 409 708reditel@zshavl.cz
terezasutherland@zshavl.cz
janvlcek@zshavl.cz
Vladimír Čábelkabinet D568 409 707vladimircabel@zshavl.cz
Květoslava Konvalinová
Monika Tržilová
kabinet Nj568 409 718kvetoslavakonvalinova@zshavl.cz
monikatrzilova@zshavl.cz
Zdeněk Chroust
Tereza Sutherland
Jan Vlček
kabinet Tv568 409 714reditel@zshavl.cz
terezasutherland@zshavl.cz
janvlcek@zshavl.cz
Dana Menšíkovávýchovný poradce568 409 707danamensikova@zshavl.cz
Ivana Skoumalová
Veronika Sosnarová
kabinet Čj568 409 723ivanaskoumalova@zshavl.cz
veronikasosnarova@zshavl.cz
Eva Nesibovákabinet Vv568 409 724evanesibova@zshavl.cz
Martina Svobodová
Tereza Sutherland
kabinet Aj a Z568 409 713martinasvobodova@zshavl.cz
terezasutherland@zshavl.cz
Květoslava Konvalinová
Dana Brenkusová
Monika Tržilová
Andrea Paculová
Jana Tomšíková
Petra Kovářová
školní družina568 409 720kvetoslavakonvalinova@zshavl.cz
danabrenkusova@zshavl.cz
monikatrzilova@zshavl.cz
andreapaculova@zshavl.cz
janatomsikova@zshavl.cz
petrakovarova@zshavl.cz
Lubomír Honekmetodik prevence
kabinet Hv
777 050 525lubomirhonek@zshavl.cz