Ovoce, zelenina a mléko do škol

Projekt Ovoce, zelenina a mléko do škol

Naše škola se účastní Školního projektu Evropské unie s finanční podporou EU.

Projekt Ovoce, zelenina a mléko do škol je spolufinancován z prostředků Ministerstva zemědělství.

1. Cílovou skupinou projektu jsou žáci I. stupně základních škol, včetně přípravných tříd základních škol a přípravného stupně základních škol speciálních.

2. Minimální počet dodávek produktů za měsíc příslušného školního roku je 1 dodávka měsíčně.

3. V případě projektu Mléko do škol je žadatel povinen zařadit do dodávek minimálně dvě porce neochuceného konzumního mléka a jeho variant se sníženým obsahem laktózy na každého žáka v průběhu školního roku.

Nejnovější komentáře