Školní vzdělávací program

1.9.2007 byla zahájena výuka podle vlastního školního vzdělávacího programu v 1. a 6. ročníku. V letošním školním roce 2019/2020 se podle něj bude vyučovat ve všech třídách 1. – 9. ročníku.

Celé znění ŠVP ZV Připravuji se pro život je vzhledem k velkému rozsahu k dispozici všem zájemcům z řad rodičů a veřejnosti u ředitele školy.

Učební plán pro 1. stupeň  – zde (formát PDF)

Učební plán pro 2. stupeň  – zde (formát PDF)

Nejnovější komentáře