Organizace a způsob výuky od 14. – 30.10.2020

Dle USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření „vláda omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod. provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole“.


V návaznosti na toto opatření ještě sdělujeme, že podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění zákona č. 349/2020 Sb. ze dne 20. srpna 2020 jsou žáci povinni vzdělávat se distančním způsobem, pokud není možná jejich osobní přítomnost ve škole. Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám žáka pro toto vzdělávání.


Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem.


Všichni žáci školy a jejich rodiče obdrží pokyny k organizaci a způsobu výuky přes systém Edookit. Žáci, kteří jsou přítomni ve škole v úterý 13.10.2020, obdrží pokyny k organizaci a způsobu výuky ještě ústně.

Přehled nejdůležitějších informací:
• pro žáky je závazné sledovat systém Edookit, kde najdou všechny pokyny k distanční výuce,
• platforma Google Classroom – jednoduchý nástroj pro výuku na dálku (pouze jako doplnění distanční výuky, pro žáky dobrovolné),
• na 1. stupni bude výuka zaměřena na český a anglický jazyk, matematiku a žijeme spolu,
• na 2. stupni je nejdůležitější výuka českého jazyka, matematiky a anglického jazyka, poté následuje německý jazyk, přírodopis, zeměpis a dějepis, od 7. třídy fyzika, od 8. třídy chemie,
• 9. třída se připravuje na přijímací zkoušky, proto budou zadávány i úkoly ze Cvičení z matematiky,
• zdůrazňuji, že žáci mají ze zákona povinnost účastnit se školou stanovené distanční výuky.


Školní kuchyně bude v této době mimo provoz, obědy tedy nelze odebírat.

Comments are closed.
Nejnovější komentáře