Informace k organizaci výuky od 02.11.2020

Vážení rodiče,
prodlužuje se nám uzavření škol, takže jsme se rozhodli řešit situaci koncepčně. Zavedeme v hlavních předmětech (Č, M, A) on-line výuku a vyzkoušíme během týdne od 02. do 06.11.2020, jak se výuka rozběhne a jak bude fungovat.
Snažíme se zohlednit názory rodičů, kteří nám píší ohledně on-line výuky. Ozývají se jednak ti, kteří by chtěli výuku on-line, a zdůvodňují to, jednak píší ti, kteří se jí obávají a nemají k ní podmínky. Z toho vyplývá, že my musíme najít takový způsob a organizaci distanční výuky, abychom vyhověli (pokud to tak můžu napsat) co největšímu okruhu rodičů.
Žáci budou mít nový provizorní rozvrh pro distanční výuku, vždy bude nastaven na následující týden. Původní hodiny budou zrušené, ale stále je v edookitu uvidíte. Nové hodiny označené jako DV (distanční výuka) jsou vidět nad nimi nebo pod nimi. Kde je fialová kamera, půjde o on-line výuku formou videokonference (tam evidujeme přesně i docházku). Ostatní hodiny (bez kamery) slouží jenom k zapisování učiva a úkolů, docházka se tam neřeší.
Žáci, rodiče i všichni ostatní budou mít dokonalý přehled o výuce, co se kdy a kde učí, ve které hodině je videokonference.

Zavedeme tedy povinně videokonference, ale v případě, že se žák videokonference zúčastnit nemůže, rodiče ho do systému omluví standardním způsobem. Jako důvod omluvy uvedete např. nemáme připojení k internetu, problémy s připojením, žák nemá vlastní počítač, nebyl doma, počítač používal sourozenec, nemoc atd. Žáci mohou do videokonference vstupovat přes odkaz v edookitu nebo přes classroom, oba způsoby jsou možné.
Rozvrh bude stanoven pevně na celý týden, nebude během daného týdne měněn (pouze ve výjimečných případech – nemoc učitele apod.). Vždy bude znám do soboty večer na následující týden.


• 1. a 2. třída – zatím bez on-line výuky
• 3. až 9. třídy – videokonference povinně v hlavních předmětech (Č, M, A)


Pokud se tento systém osvědčí, budeme v něm pokračovat další týden, ev. navýšíme podle potřeby počet videokonferencí. Můžete se k systému vyjadřovat zprávou vyučujícímu nebo vedení školy.
Nechtěli bychom žáky a rodiče zahltit množstvím videokonferencí, víme, že to nemáte vůbec jednoduché. Zorganizovat život vícečlenné rodiny v této situaci je velmi náročné, musíte skloubit zaměstnání, péči o celou rodinu, výuku s dětmi atd. Jsou věci, které jsou důležitější než jiné, to si uvědomuje dnes každý z nás. Uvidíme, jak se situace bude vyvíjet a jestli pustí do školy aspoň ty, kteří to potřebují nejvíce, tedy žáky prvního stupně a ev. žáky 9. ročníků, kteří se musí připravit na přijímací zkoušky.

Comments are closed.
Nejnovější komentáře