Author: admin

Organizace a způsob výuky od 12.04.2021 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY mění podmínky pro vzdělávání žáků. V návaznosti na toto opatření jsme rozhodli o následující organizaci a způsobu výuky žáků (PV – prezenční výuka ve škole, DV – distanční výuka doma): V týdnu od 12.04. do 
Read more
(pro školní rok 2021/2022) Vážení rodiče,sdělujeme vám informace k průběhu zápisu do 1. třídy, který by měl prezenčně proběhnout ve dnech 23. a 24. dubna 2021. MŠMT ČR zatím nevydalo žádné závazné pokyny, které by průběh zápisu upřesnily.Naší prioritou vždy bylo, aby zápis mohl proběhnout 
Read more
Vážení rodiče,nepochybně všichni víte o uzavření základních škol od 27.02. do 21.03.2021. Přesto všem raději pro informaci posílám usnesení vlády, které se týkají zákazu osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole. Bude probíhat tedy i nadále distanční výuka dle pravidel, které škola stanovila 
Read more
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY mění podmínky pro vzdělávání žáků. V návaznosti na toto opatření bude výuka probíhat následovně: V týdnu od 04.01. do 08.01.2021:• PV – 1. a 2. třída (ve škole)• DV – všechny ostatní třídy: 3.A, 4.A, 5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 
Read more
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY mění podmínky pro vzdělávání žáků. Usnesení vlády ČR č. 1335 ze dne 14.12.2020 zakazuje od 21. do 23.12.2020 osobní přítomnost žáků ve škole. MŠMT stanovilo 21. a 22.12.2020 jako volné dny podle § 24 odst. 3 školského zákona. Stravování se ve 
Read more
Organizace a způsob výuky od 30.11.2020 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY mění podmínky pro vzdělávání žáků.V návaznosti na toto opatření jsme rozhodli o následující organizaci a způsobu výuky žáků (PV – prezenční výuka ve škole, DV – distanční výuka doma): V týdnu od 30.11. do 04.12.2020:• 
Read more
Vážení rodiče,prodlužuje se nám uzavření škol, takže jsme se rozhodli řešit situaci koncepčně. Zavedeme v hlavních předmětech (Č, M, A) on-line výuku a vyzkoušíme během týdne od 02. do 06.11.2020, jak se výuka rozběhne a jak bude fungovat.Snažíme se zohlednit názory rodičů, kteří nám píší 
Read more
Dle USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření „vláda omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod. provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, 
Read more
Organizace a způsob výuky na 2. stupni od 12. – 23.10.2020 Dle USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 8. října 2020 č. 997 o přijetí krizového opatření „vláda omezuje s účinností ode dne 12. října 2020 od 00:00 hod. do dne 25. října 2020 do 
Read more
Z nařízení Krajské hygienické stanice Jihlava se omezuje provoz DDM Budík Moravské Budějovice. Spočívá v zákazu osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání od 5. do 18. října 2020. V tomto období se nebudou konat v DDM žádné kroužky, akce 
Read more
Nejnovější komentáře