Author: admin

Dle USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření „vláda omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod. provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, 
Read more
Organizace a způsob výuky na 2. stupni od 12. – 23.10.2020 Dle USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 8. října 2020 č. 997 o přijetí krizového opatření „vláda omezuje s účinností ode dne 12. října 2020 od 00:00 hod. do dne 25. října 2020 do 
Read more
Z nařízení Krajské hygienické stanice Jihlava se omezuje provoz DDM Budík Moravské Budějovice. Spočívá v zákazu osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání od 5. do 18. října 2020. V tomto období se nebudou konat v DDM žádné kroužky, akce 
Read more
Na stránky bylo dodáno nové menu – online výuka.Zde je pro žáky návod ke Google Classroom.
Read more
Vzhledem k opatřením MZ ČR a Manuálu MŠMT jsme se rozhodli, že první společná konzultace, která měla proběhnout ve středu 30.09.2020, se za přítomnosti rodičů ve škole konat nebude. Vedení školy rozešle informace a zprávy, které potřebuje rodičům sdělit, jednotně přes systém Edookit. Třídní učitelé 
Read more
Ředitel stanovil podmínky provozu a vnitřního režimu školy takto: Škola bude v případě potřeby informovat o hygienických a protiepidemických pravidlech zaměstnance školy, žáky a jejich zákonné zástupce zveřejněním na www.zshavl.cz, facebooku školy a přes systém Edookit (bude zasláno všem žákům a rodičům). Speciální protiepidemická opatření 
Read more
Velkou radost nám udělala zpráva o výsledku přijímacích zkoušek našich žáků vzhledem k republikovému průměru. Včera ji zaslala společnost CERMAT a cílem sestavy je poskytnout jednotlivým základním školám informace o tom, jakých výsledků dosáhli jejich žáci v porovnání s uchazeči o vzdělávání na středních školách v rámci celé České republiky. My jsme dopadli velmi dobře, což je signál, že jdeme správnou cestou a poskytujeme žákům kvalitní vzdělávání.
Read more
Výsledky přijímacích zkoušek – červen 2020   V letošním školním roce jsme měli 36 žáků ve dvou 9. třídách a z nich skládalo přijímací zkoušky 24 žáků. Od dvou žáků nemáme zpětnou vazbu, tedy neznáme jejich výsledky. Přesto jsme velice spokojeni s výkonem 22 žáků, protože jejich výsledky 
Read more
Nejnovější komentáře