Zápis dětí do 1. ročníku

Ředitelství školy oznamuje, že zápis dětí narozených od 01.09.2015 do 31.08.2016 a těch, které měly v minulosti odklad začátku povinné školní docházky,se bude konat za osobní přítomnosti dětí a rodičů


v pátek 29. dubna 2022 od 14:00 do 17:00 hod.
a
v sobotu 30. dubna 2022 od 9:00 do 11:00 hodin.


K zápisu se dostaví zákonný zástupcem se svým dítětem.

S sebou přinese:
• doklad o rodném čísle dítěte,
• platný průkaz totožnosti zákonného zástupce,
• vyplněný Zápisní list pro žáka 1. třídy.

Zápisní list je k vyzvednutí v mateřské škole nebo přímo v základní škole, ke stažení nebo elektronickému vyplnění ZDE, popř. můžete tiskopisy vyplnit při zápisu ve škole.

Těšíme se na shledanou.
František Dostál, ředitel ZŠ v Havlíčkově ul.

Comments are closed.
Nejnovější komentáře