Zápis 2024-2025

Odkaz na dokument pdf – zde.

Zápis do ZŠ Moravské Budějovice, Havlíčkova ul. 933, okres Třebíč pro školní rok 2024/2025

Školský zákon ve svém § 36 odst. 4 stanoví povinnost zákonného zástupce přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání na školní rok 2024/2025 absolvují děti narozené v období od 1. 9. 2017 – 31. 8. 2018 a děti s odkladem docházky z loňského školního roku.

Zápis do 1. tříd roku 2024/2025 na ZŠ Moravské Budějovice, Havlíčkova ul. 933, okres Třebíč se koná

v pátek 5. 4. od 14:00 hod. do 17:00 hod.
a
v sobotu 6. 4. 2024 od 9:00 hod. do 11:00 hod

Zapsat prvňáčka pro školní rok 2024/2025 můžete elektronicky kliknutím na odkaz níže:

Elektronický zápis

Žákovi je určena spádová škola podle adresy trvalého bydliště. V souladu se zásadou svobodné volby lze přihlásit žáka i na jinou než spádovou školu. Žák zde bude přijat pouze v případě dostatečné kapacity zvolené školy po přednostním přijetí dětí z vlastního školského obvodu.

Spádovost je určena

Obecně závaznou vyhláškou města Moravské Budějovice 1/2017

Doklady, které musíte mít s sebou:

– rodný list dítěte

– občanský průkaz zákonného zástupce

– doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonného zástupce).


V době zápisu mohou zákonní zástupci požádat o odklad povinné školní docházky. Svou žádost musí doložit posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

Comments are closed.
Nejnovější komentáře