Organizace výuky od 12.04.2021

Organizace a způsob výuky od 12.04.2021


USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY mění podmínky pro vzdělávání žáků.

V návaznosti na toto opatření jsme rozhodli o následující organizaci a způsobu výuky žáků (PV – prezenční výuka ve škole, DV – distanční výuka doma):

V týdnu od 12.04. do 16.04.2020:
• PV – 2.A, 4.A a 5.A;
• DV – 1.A, 3.A, 5.B a celý druhý stupeň.

V týdnu od 19.04. do 23.04.2021:
• PV – 1.A, 3.A a 5.B;
• DV – 2.A, 4.A, 5.A a celý druhý stupeň.

Prezenční výuka ve škole probíhá podle rozvrhu (místo Tv budou dle možností zařazeny Č, M a A). Pro žáky, kteří budou vzděláváni prezenčně, nebude zajištěna distanční výuka. Rodiče musí nepřítomnost žáka ve výuce omluvit do systému. Přesný rozvrh uvidíte v edookitu.

Testování žáků bude probíhat 2x týdně neinvazivními antigenními testy (s odběrem z přední části nosu), které zajistí MŠMT. Testovat se bude pravidelně v pondělí a ve čtvrtek před zahájením výuky výhradně ve škole v určených prostorách. Testy mají povahu tzv. samotestů, to znamená, že si test provádí sám žák pod dohledem zaměstnance školy pověřeného k tomuto ředitelem školy. U mladších žáků 1. stupně ZŠ (1. a 2. třída) bude povolena účast a pomoc zákonného zástupce při testování. Účast dětí na testování a negativní výsledek bude podmínkou pro prezenční výuku ve škole. V případě pozitivního výsledku budete vyzváni k vyzvednutí dítěte ze školy a budete informováni o dalším postupu dle nařízení ministerstva zdravotnictví.

Školní družina – provoz bude standardní, jenom pro žáky 5.A bude zřízena nová skupina ŠD 5. Přes systém budete dotázáni na požadavek školní družiny pro vaše děti, na čas příchodu (v případě ranní ŠD budou žáci v pondělí a ve čtvrtek nejdříve testováni) a čas odchodu (v případě odpolední ŠD). Vzhledem k nařízením a k zajištění bezpečnosti žáků bude nutné, abyste vámi stanovené časy dodržovali. V měsíci dubnu se poplatek za pobyt ve ŠD nebude strhávat.

Stravování – žáci, pro které bude v daném týdnu probíhat prezenční výuka a kteří normálně chodí na obědy, budou automaticky přihlášeni ke stravování. V případě potřeby je odhlašujte na www.strava.cz. Žáci, kteří se daný týden vzdělávají distančně, si mohou obědy přihlásit opět na www.strava.cz a odebírat obědy do jídlonosičů dle následujících pokynů. Při tomto způsobu stravování je potřeba přihlásit odběr obědů vždy do předcházejícího pátku do 8:00 hodin (týká se všech žáků, tedy 1. i 2. stupně při distančním vzdělávání).

Pokyny k odběru obědů žákům při DV:
Obědy si musíte odebrat v době od 11:00 do 11:30 (později probíhá výdej pro žáky s prezenčním vzděláváním). Musíte si přinést vlastní čistý jídlonosič, podepsaný (jméno a příjmení žáka, třída). Výdej bude prováděn u zadního vchodu do školní kuchyně. Můžete si donést prázdný jídlonosič den dopředu a potom si jenom vyzvednout naplněný (a zase tam druhý nechat prázdný). Nebo přineste jídlonosič s sebou a bude vám naplněn, počkáte si na něj. Při čekání musíte dodržovat pravidla stanovená MZ ČR (roušky, rozestupy).

František Dostál, ředitel ZŠ

Comments are closed.
Nejnovější komentáře