Další informace k přijímacímu řízení

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky

pro čtyřleté obory vzdělání pátek 12. dubna 2024 a pondělí 15. dubna 2024,
pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií úterý 16. dubna 2024 a středa   17. dubna 2024,
v náhradním termínu se koná pro všechny obory v pondělí 29. dubna 2024 a v úterý 30. dubna 2024.

Jednotná přijímací zkouška (JPZ) se nekoná do učebních oborů (tj. do oborů se závěrečnou zkouškou a do oborů s výučním listem).
Jednotná přijímací zkouška se koná z českého jazyka a literatury a z matematiky. Zkouška z ČJ trvá 60 minut a z matematiky 70 minut.                                                     
Každý uchazeč, který si podá přihlášku alespoň na jednu střední školu s maturitní zkouškou, bude konat JPZ dvakrát, započítává se mu lepší výsledek.

Školy pro konání JPZ budou určeny systémem a oznámeny uchazeči.

Výsledky přijímacího řízení

Zveřejní ředitelé středních škol 15. května 2024 na veřejně přístupném místě.              
Umístí-li se uchazeč na místě opravňujícím k přijetí do více oborů, bude přijat do oboru umístěného na přednostnějším místě v přihlášce.                                                      
Pokud uchazeč nechce nastoupit na školu, kam je přijat, vzdává se práva na přijetí. Tímto se zcela vzdává přijetí v 1. kole přijímacího řízení a může podat přihlášku do druhého kola.

Druhé kolo přijímacího řízení

Do druhého kola přijímacího řízení je možné se přihlásit, pokud uchazeč nebyl přijat v 1. kole nebo se vzdal práva na přijetí. Může si podat až 3 přihlášky. Na střední školu s maturitní zkouškou se může hlásit jen v případě, že v 1. kole konal JPZ.          

 
Termín podání přihlášek do 2. kola přijímacího řízení je
20. – 24. května 2024.

Výsledky budou zveřejněny 21.června 2024.

Třetí a další kola přijímacího řízení
Do 3. kola se bude možné přihlásit v případě, že uchazeč nebyl přijat ke vzdělávání ve 2. kole nebo se vzdal práva na přijetí. Třetí a další kola si budou jednotlivé školy vyhlašovat samostatně. Není omezen počet přihlášek. Na každou přihlášku se bude psát pouze jedna škola.
Všechny informace najdete na webových stránkách www.prihlaskynastredni.cz.

Trénuj a uč se !
Na odkazu TAU – přijímačky (cermat.cz) naleznete online testy z přijímacích zkoušek předchozího roku a jednotlivé úlohy na procvičení pro 5., 7. a 9. ročník.

Comments are closed.
Nejnovější komentáře