1. adaptační pobyt 6. tříd


5. a 6. září 2023 proběhl v naší škole historicky první adaptační pobyt pro žáky budoucích 6. tříd. 😮

Protože našim 28 žákům přibylo do nového školního roku 18 nových spolužáků, připravili jim třídní učitelé Jiří Grambal a Eva Nesibová pod záštitou metodika prevence pana učitele Lubomíra Honka dvoudenní program s přespáním ve škole. Jeho hlavním cílem bylo vzájemné seznámení všech zúčastněných neformálními aktivitami, hrami a činnostmi.

Strávili jsme ve škole nejen celý den (během vyučování), ale i odpoledne a noc, a tak jsme mohli poznat známé prostředí ze zcela nového úhlu pohledu. Zajímavé zážitky jsme získávali z táborového ducha přespání v učebně hudební výchovy a družiny nebo přípravy pokrmů.

Z ohlasů akce se zdá, že splnila účel, některé děti doslova pookřály a získaly jistotu, že jejich spolužáci i učitelé jsou fajn. Ostýchavějším to bude ještě možná chvílil trvat, ale věříme, že mohli poznat, že ve škole jim bude dobře.

Comments are closed.
Nejnovější komentáře