7. ročník

Testy

Úvodní test (124_F7_multi)

Převody jednotek délky (01_F7_multi)

Převody jednotek obsahu (02_F7_multi)

Převody jednotek objemu (03_F7_multi)

Délka – objem – test (65_F7_multi)

Převody jednotek hmotnosti (04_F7_multi)

Převody jednotek hmotnosti – slovní úlohy (42_F7_multi)

Převod jednotek hmotnosti – test 2 (108_F7_multi)

Převody jednotek času (05_F7_multi)

Převody jednotek času 2 (45_F7_multi)

Čas – příklady 3 (46_F7_multi)

Problémy hloupějších žáků při sčítání času:

 

Převod jednotek délky – test na doplňování 1 (34_F7_mutli)

Převod jednotek délky – test na doplňování 2 (35_F7_mutli)

Převod jednotek délky – test na doplňování mix (36_F7_mutli)

Převod jednotek délky – test na doplňování 3 (125_F7_multi)

Převod jednotek délky – test 4 (105_F7_multi)

 

Převod jednotek obsahu – test na doplňování 1 (23_F7_multi)

Převod jednotek obsahu – test na doplňování 2 (24_F7_multi)

Převod jednotek obsahu – test na doplńování mix (25_F7_multi)

Převod jednotek plochy – test na doplňování 3 (126_F7_multi)

Převod jednotek plochy – test 4 (106_F7_multi)

 

Převod jednotek délky a plochy – mix (128_F7_multi)

 

Převod jednotek objemu – test na doplňování 1 (29_F7_multi)

Převod jednotek objemu – test na doplňování 2 (30_F7_multi)

Převod jednotek objemu – test na doplňování mix (31_F7_multi)

Převod jednotek objemu – test na doplňování 3 (127_F7_multi)

Převod jednotek objemu – test 4 (107_F7_multi)

 

Převod jednotek času – test na doplňování 1 (76_F7_multi)

Převod jednotek času – test 4 (109_F7_multi)

Videa

Převod jednotek délky – výukové video (77_F7_multi)

Převod jednotek plochy – výukové video (78_F7_multi)

Převod jednotek objemu – výukové video (79_F7_multi)

Převod jednotek hmotnosti – výukové video (80_F7_multi)

Převod jednotek času – výukové video (81_F7_multi)

Výpočet hmotnosti – výukové video (83_F7_multi)

Výpočet hustoty – výukové video (82_F7_multi)

 

Definice 1 kg – videacesky.cz

Testy

Teplota (06_F7_multi)

Teplota 2 (07_F7_multi)

Teplota 3 (08_F7_multi)

Teplota 4 (48_F7_multi)

 

Teplotní stupnice 1 (47_F7_multi)

 

Čas – teplota – test (67_F7_multi)

 

Graf – teplota 1 (09_F7_multi)

Graf – teplota 2 (10_F7_multi)

Graf – teplota 3 (49_F7_multi)

Graf – teplota 4 (50_F7_multi)

Test

Skupenství a stavba látek (11_F7_mult)

Skupenstí – test (41_F7_multi)

Stavba látek – test (64_F7_multi)

Interaktivní aktivity

Pumpička

Videa

Skupenství látek – video (113_F7_multi)

Zoomy do různých látek

Přesouvání atomů – IBM

 

Jak udělat z vody kuličky

Test

Hustota (12_F7_multi)

Hustota – příklady 1 (43_F7_multi)

Hmotnost – hustota – test (66_F7_multi)

 

Videa

Výpočet objemu – video (84_F7_multi)

Výpočet hustoty – video

Výpočet hmotnosti – video

Testy

Pohyb tělesa 1 (13_F7_multi)

Pohyb tělesa 2 (14_F7_multi)

Pohyb tělesa 3 (15_F7_multi)

Pohyb tělesa 4 (51_F7_multi)

 

Rychlost – příklady na výpočet 1 (38_F7_multi)

Rychlost – příklady na výpočet 2 (39_F7_multi)

Rychlost – příklady na výpočet 3 (40_F7_multi)

Rychlost – příklady na výpočet 4 (52_F7_multi)

Rychlost – příklady na výpočet 5 (53_F7_multi)

Rychlost – příklady na výpočet 6 (54_F7_multi)

 

Rychlost – grafy 1 (55_F7_multi)

Rychlost – grafy 2 (56_F7_multi)

Rychlost – grafy 3 (57_F7_multi)

Rychlost – grafy 4 (58_F7_multi)

 

Pohyb tělesa – test (68_F7_multi)

 

Rychlost, dráha, čas – příklady na čtenářskou gramotnost 1 (88_F7_multi)

Rychlost, dráha, čas – příklady na čtenářskou gramotnost 2 (89_F7_multi)

Rychlost, dráha, čas – příklady na čtenářskou gramotnost 3 (90_F7_multi)

Videa

Jak letí střely a rakety

Výpočet rychlosti – video (85_F7_multi)

Výpočet dráhy – video (86_F7_multi)

Výpočet času – video (87_F7_multi)

Prezentace

Výpočet rychlosti – prezentace – jak na to (110_F7_multi)

Testy

Síla 1 (16_F7_multi)

Síla 2 (17_F7_multi)

Síla – převod – 1 (59_F7_multi)

Síla 3 (60_F7_multi)

Síla – velikost – 1 (61_F7_multi)

 

Gravitační síla 1 (62_F7_multi)

Gravitační síla 2 (63_F7_multi)

Gravitační síla – test (97_F7_multi)

 

Síla – měření a skládání – test (69_F7_multi)

 

Sčítání sil – test (94_F7_multi)

Interaktivní aktivity

Tření

Videa

Měření síly – video (91_F7_multi)

Rýsování síly – video (92_F7_multi)

Skládání sil různých směrů – video (93_F7_multi)

Gravitační síla Země – video (114_F7_multi)

Gravitační síla – koule a peří

Tření – odraz z navoskované podlahy

Test

Newtonovy pohybové zákony (18_F7_multi)

Newtonovy pohybové zákony – test (95_F7_multi)

 

Videa

1. Newtonův pohybový zákon – video (115_F7_multi)

2. Newtonův pohybový zákon – video (116_F7_multi)

3. Newtonův pohybový zákon – video (117_F7_multi)

Setrvačnost – náraz náklaďáku (video)

Setrvačnost – pokus s balónkem v autě

Newtonovy pohybové zákony – rapová písnička

Akce a reakce – skok do bazénu

Setrvačnost – skok z metra

1. N.p.z. – trampolína s listím

3. N.p.z. – samopal na skateboardu

 

Test

Těžiště (19_F7_multi)

Rovnováha – těžiště – posuvné účinky – test (70_F7_multi)

 

Videa

Těžiště – video (112_F7_multi)

 

(těžiště pružiny stále padá – je uprostřed)

 

(těžiště má mezi rukama, lavička za hlavou vyvažuje hmotnost nohou na druhé straně)

Test

Tlak (20_F7_multi)

Tlak – příklady (32_F7_multi)

Tlak – příklady 2 (98_F7_multi)

Tlak – příklady 3 (99_F7_multi)

Převod jednotek tlaku – test (37_F7_multi)

Otáčivé účinky – tlak – tření – test (71_F7_multi)

 

Videa

Výpočet tlaku – video (111_F7_multi)

Chůze po skle – rozložení tlaku

Test

Jednoduché stroje (21_F7_multi)

Páka – příklady 1 (72_F7_multi)

Páka – příklady 2 (73_F7_multi)

Rovnováha na páce – doplňování hmotnosti pro rovnováhu (28_F7_multi)

 

Videa

Páka – video 

Kladkostroj – vytrhávání stromů

Nakloněná rovina – video (118_F7_multi)

Kolo na hřídeli – video (119_F7_multi)

Páka – video (120_F7_multi)

Rovnováha na páce – video (121_F7_multi)

Kladky – video (122_F7_multi)

Test

Hydrostatika (22_F7_multi)

Hydraulická zařízení – výpočty 1 (31_F8_multi)

Kapaliny – test (74_F7_multi)

Plyny – test (75_F7_multi)

Hydrostatický tlak – příklady 1 (100_F7_multi)

Hydrostatický tlak – příklady 2 (101_F7_multi)

Hydrostatický tlak – příklady 3 (102_F7_multi)

Hydrostatická síla – příklady 1 (103_F7_multi)

Hydrostatická síla – příklady 2 (104_F7_multi)

 

Videa

Hydrostatický tlak a síly – rozlišení – video (96_F7_multi)