Zápis do 1. třídy

Vážení rodiče,
na základě dokumentu Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/2021 (vydalo MŠMT ČR) vám sdělujeme informace k průběhu zápisu do 1. třídy, který měl původně proběhnout ve dnech 3. a 4. dubna 2020.

Citace z dokumentu:
Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. do 30. dubna 2020. Dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4).

Naší prioritou vždy bylo, aby zápis mohl proběhnout formou osobního setkání a pohovoru mezi budoucím prvňáčkem, jeho rodiči a učiteli, proto jsme chtěli vyčkat, jak se situace vyvine, ev. zorganizovat zápis o posledním dubnovém víkendu, tedy 24. a 25. dubna 2020. Bohužel není možné předpokládat další vývoj, proto jsme se rozhodli podle pokynu MŠMT k zápisu bez přítomnosti dítěte od 1. do 30. dubna 2020.
Zápis je určen pro děti narozené v termínu od 01.09.2013 do 31.08.2014, pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku a pětileté děti (přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a za podmínky dodání příslušných potvrzení).

Žádost o odklad školní docházky budeme řešit individuálně, kontaktujte tedy buď ředitele školy – František Dostál, tel. 568 409 701, mail: reditel@zshavl.cz, nebo zástupkyni ředitele – Blanka Ryvolová, tel. 568 409 703, mail: blankaryvolova@seznam.cz. Upřednostňujeme elektronický kontakt.

Na stránkách školy www.zshavl.cz, facebooku a v systému Edookit (pro ty z rodičů, kteří již přístup mají) jsou k dispozici potřebné tiskopisy i v elektronické podobě – Zápisní lístek a Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, které musí zákonný zástupce dítěte vyplnit a předat škole v termínu od 1. do 30. dubna 2020 některým z následujících způsobů:

1. do datové schránky školy,
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem,
3. přes systém Edookit,
4. poštou,
5. vhodit do schránky, která je umístěna na budově školy (u hlavního vchodu),
6. osobní podání, které ale musí následovat po předchozí domluvě, kdy a s kým ke schůzce ve škole dojde.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, přes systém Edookit apod.), je nutné jej ze strany zákonného zástupce potvrdit dodatečně – např. na informativní schůzce.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat (stačí kopii přiložit k žádosti).
Doložení rodných listů a občanských průkazů rodičů bude provedeno až na první informativní schůzce, která proběhne v nejbližším možném termínu a budete o ní předem informováni.

Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a vedením školy.

S jakýmikoli dotazy se, prosím, obracejte na vedení školy (údaje výše). Děkujeme za pochopení a těšíme se na další spolupráci.

Blanka Ryvolová,
zástupce ředitele

Informační videa pro rodiče