Škeble - puzzle (22_Pr7_multi)

Měkkýši - poznávačka (23_Pr7_multi)

Měkkýši - třídnění podle životního prostředí (24_Pr7_multi)

Měkkýši - třídění podle systému (25_Pr7_multi)


Měkkýši - mlži - pracovní list - Word - pdf (03_Pr7_doc)

Měkkýši - plži - pracovní list - Word - pdf (04_Pr7_doc)

Měkkýši - Riskuj - powerpoint (51_Pr7_multi)