Soutěž "Fajn matika"


Pokyny k soutěži:


  • Soutěží se ve dvou kategoriích:

       6. a 7. ročník - A

       8. a 9. ročník - B.

  • Soutěžní příklady budou umístěny na nástěnce a zde na stránkách v prvním týdnu v měsíci (můžete si vzít v obálce příklady nakopírované).
  • Vyřešené příklady vhazujte do obálky na dveřích kabinetu matematiky do posledního pátku v měsíci.
  • Výherci z každé kategorie budou losováni ze všech úspěšných řešitelů.
  • Odměny - budou!
  • Bližší informace podají učitelé matematiky a věřte, že se na vás těšíme!