Zápis do 1. třídy – duben 2021

(pro školní rok 2021/2022)

Vážení rodiče,
sdělujeme vám informace k průběhu zápisu do 1. třídy, který by měl prezenčně proběhnout ve dnech 23. a 24. dubna 2021. MŠMT ČR zatím nevydalo žádné závazné pokyny, které by průběh zápisu upřesnily.
Naší prioritou vždy bylo, aby zápis mohl proběhnout formou osobního setkání a pohovoru mezi budoucím prvňáčkem, jeho rodiči a učiteli, proto jsme chtěli vyčkat, jak se situace vyvine. Bohužel není možné předpokládat další vývoj, proto jsme se rozhodli podat vám zatím alespoň obecné informace.

Zápis je určen pro děti narozené v termínu od 01.09.2014 do 31.08.2015, pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku a pětileté děti (přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a za podmínky dodání příslušných potvrzení).

Na stránkách školy www.zshavl.cz, facebooku a v systému Edookit (pro ty z rodičů, kteří již přístup mají) jsou k dispozici potřebné tiskopisy i v elektronické podobě – Zápisní lístek, Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a Žádost o odklad, které bude muset zákonný zástupce dítěte vyplnit a předat škole v termínu od 1. do 30. dubna 2021 některým z následujících způsobů (v případě distančního zápisu, tedy za nepřítomnosti cizích osob ve škole):

  1. datovou schránkou,
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem,
  3. přes systém Edookit,
  4. poštou,
  5. vhodit do schránky, která je umístěna na budově školy (u hlavního vchodu),
  6. osobní podání, které ale musí následovat po předchozí domluvě, kdy a s kým ke schůzce ve škole dojde.

Všechny tištěné formuláře jsou také ve všech MŠ a přímo u nás ve škole. Žádost o odklad školní docházky budeme řešit individuálně, kontaktujte tedy buď ředitele školy – František Dostál, tel. 568 409 701, mail: reditel@zshavl.cz, nebo zástupkyni ředitele – Blanka Ryvolová, tel. 568 409 703, mail: blankaryvolova@seznam.cz. Upřednostňujeme elektronický kontakt.

Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme setkání se zapsanými dětmi a jejich rodiči zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a vedením školy.
S jakýmikoli dotazy se, prosím, obracejte na vedení školy (údaje výše). Děkujeme za pochopení a těšíme se na další spolupráci.

Potřebné formuláře zde – Dokumenty ke stažení

František Dostál,
ředitel ZŠ

Comments are closed.
Nejnovější komentáře