EU peníze školám
Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky

 

Název projektu : OP VK 1.4. 47438487
Rozpočet:
1 853 724,- Kč
Termín realizace: 1.2.2011 - 31.7.2013

 

Klíčové aktivity:
Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol - 14 ks
Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti žáků základních škol - 17 ks
Vzdělávání ped. pracovníků zaměřené na čtenářskou a informační gramotnost - 2 ks

Přehled monitorovacích zpráv

Monitorovací zpráva číslo 1 (monitorované období: 1.2.2011 - 31.7.2011) - zde
Monitorovací zpráva číslo 2 (monitorované období: 1.8.2011 - 31.1.2012) - zde
Monitorovací zpráva číslo 3 (monitorované období: 1.2.2012 - 31.7.2012) - zde
Monitorovací zpráva číslo 4 (monitorované období: 1.8.2012 - 31.1.2013) - zde
Monitorovací zpráva číslo 5 (monitorované období: 1.2.2013 - 31.7.2013) - zde