Výsledky přijímacích zkoušek – červen 2020

Výsledky přijímacích zkoušek – červen 2020

 

V letošním školním roce jsme měli 36 žáků ve dvou 9. třídách a z nich skládalo přijímací zkoušky 24 žáků. Od dvou žáků nemáme zpětnou vazbu, tedy neznáme jejich výsledky. Přesto jsme velice spokojeni s výkonem 22 žáků, protože jejich výsledky jak v českém jazyce, tak v matematice byly na vynikající úrovni.

Všichni si zaslouží pochvalu za svědomitou přípravu, přístup k plnění úkolů a spolupráci se svými vyučujícími, jimiž byly Milada Simandlová (český jazyk) a Marcela Hanáková (matematika). Obě paní učitelky pracovaly velmi obětavě a žáky připravily, jak nejlépe uměly. O tom, že příprava byla nejen dostačující, ale spíše nadstandardní, svědčí samotné výsledky.

Pokusím se předložit některé údaje, které jsou, aspoň si myslím, dostatečně vypovídající. Jenom pro informaci – z každého předmětu (český jazyk a matematika) mohli žáci získat max. 50 bodů, celkem tedy 100 bodů.

 

Tady je shrnutí některých výsledků:

  • nejlepší žák získal celkem 95 bodů (46 Č a 49 M);
  • 80 až 90 bodů získalo dalších 8 žáků;
  • 13 žáků odchází na gymnázium a z nich se v první „desítce“ pořadí výsledků umístilo 6 žáků (skončili na 1., 2., 3., 6., 7. a 10. místě);
  • z českého jazyka získalo 45 a více bodů 6 žáků, 40 až 44 bodů 4 žáci (celkem tedy 10 žáků mělo nad 40 bodů);
  • z matematiky získali 45 a více bodů 2 žáci, 40 až 44 bodů 6 žáků (celkem tedy 8 žáků mělo více jak 40 bodů).

 

Myslím si, že můžeme být velice spokojeni s tím, jak naši žáci při přijímacích zkouškách obstáli a jakých výsledků dosáhli. Svědčí to o skutečnosti, že jsme se v naší škole vydali správnou cestou a motto našeho školního vzdělávacího programu „Připravuji se pro život“ naplňujeme opravdu poctivě a důkladně. Naši žáci jsou skutečně velmi dobře připraveni pro další studium a záleží už jenom na nich, jak získané dovednosti a znalosti dále uplatní. Přejeme jim jenom samé úspěchy a radost z následujících dnů.

 

Blanka Ryvolová

Comments are closed.
Nejnovější komentáře