1.9.2007 byla zahájena výuka podle vlastního školního vzdělávacího programu v 1. a 6. ročníku.
V letošním školním roce 2013/2014 se podle něj bude vyučovat ve všech třídách 1. - 9. ročníku.
 
Celé znění ŠVP ZV Připravuji se pro život je vzhledem k velkému rozsahu k dispozici všem zájemcům z řad rodičů a veřejnosti u ředitele školy.
Učební plán pro první stupeň  - zde (formát PDF)
Učební plán pro 6. ročník - zde (formát PDF)
Učební plán pro 7. ročník - zde (formát PDF)
Učební plán pro 8. ročník - zde (formát PDF)
Učební plán pro 9. ročník - zde (formát PDF)