Školní rok 2018/2019 - Projekty a akce školy budou postupně doplňovány

 


Archiv
Plány práce a akce ve školním roce 2010/2011
Plány práce a akce ve školním roce 2011/2012
Plány práce a akce ve školním roce 2012/2013
Plány práce a akce ve školním roce 2013/2014
Plány práce a akce ve školním roce 2014/2015
Plány práce a akce ve školním roce 2015/2016
Plány práce a akce ve školním roce 2016/2017
Plány práce a akce ve školním roce 2017/2018

červen 2019
03. - 04.06. Výlet Vranov (8.A)
05.06. Fotografování
05.06. Konzultace
06.06. Výlet Znojmo (6.A)
10. - 11.06. Výlet Litohoř (8.B)
10. - 13.06. Vodní turistika (9. třídy)
12.06. Anglické divadlo (1. stupeň)
12.06. HD Jihlava - Šakalí léta (8. třídy)
14.06. Výlet - Zábavní centrum Oslavany (6-.B)
16.06. Triatlon
19.06. Olympijský běh
25.06. Pedagogická rada
26.06. Protidrogový vlak
26.06. Street dance Znojmo
27.06. Divadlo TGM
28.06. Slavnostní zakončení školního roku

květen 2019
květen - Testování ČJ, M, AJ (třídy 3,5,7,9)
02.05. ÚP Třebíč + ESKO-T (8. třídy)
od 02.05. Fotbal - mezitřídní turnaj (1. - 9. třída)
06.05. Mc Donald´s Cup - okrskové kolo (1. - 5. třída)
06.05. První pomoc - Záchranka (8. třídy)
07.05. Atletický trojboj (1. stupeň)
07.05. Majáles
09.05. Poznávací exkurze Brno (5. a 6. třídy)
09.05. Soutěž mladých zdravotníků (8. a 9. třída)
10.05. Mc Donald´s Cup - okresní kolo (1. - 5. třída)
10.05. Listování - besedy (6. a 7. třída)
13.05. EVVO - zahrada Třebíč (3. a 4. třída)
14.05. HD Jihlava - O cPerníčkovi (3. a 4. třída)
14.05. Pohár rozhlasu - okresní kolo (6. - 7. třídy)
15.05. Pohár rozhlasu - okresní kolo (8. - 9. třídy)
16.05. Právní vědomí - besedy (9. třídy)
17.05. Ekotrh (Rolnička)
21.05. Pohár rozhlasu - krajské kolo
21.05. Terezín - poznávací exkurze (9. třídy)
22.05. HD Jihlava - Škola základ života
24.05. Softbal - okresní kolo (8. a 9. třídy)
27.05. Výlet - náboženství
29.05. Dopravní výchova (4. třída)
30.05. ZOO Jihlava - výlet
31.05. Den dětí - sportovní dopoledne

duben 2019
06. - 07.04. Zápis do prvních tříd
09.04. Pasování na čtenáře - knihovna (1. třída)
10.04. Biologická olympiáda (6. a 7. třídy)
10.04. Pedagogická rada
11.04. Upovídaný budík - recitační soutěž (1. stupeň)
12.04. 1. termín přijímacích zkoušek (4 leté)
15.04. 2. termín přijímacích zkoušek (4 leté)
15.04. Čas proměn - besedy (4. a 5. třídy)
16.04. Čas proměn - besedy (2. a 3. třídy)
16.04. Biologická olympiády - okresní kolo (8. a 9. třídy)
16.04. 1. termín přijímacích zkoušek (6 a 8 leté)
17.04. 2. termín přijímacích zkoušek (6 a 8 leté)
17.04. Přehazovaná - mezitřídní turnaj (4. a 5. třídy)
17.04. Basketbal - velikonoční turnaj
17.04. Besedy - Florida, Havaj (všichni)
17.04. Konzultace
29.04. Plavání - školní závody

březen 2019
12.03. Bruslení (2. stupeň)
od 12.03. Návštěvy MŠ v 1. třídě
12.03. TS Moravské Budějovice - exkurze (7.A + PřS)
15.03. Vybíjená - okresní kolo (dívky 3. - 5. třídy)
15.03. Basketbal - okresní kolo (chlapci 8. a 9. třída)
19.03. Krajské kolo matematické olympiády
19.03. Okresní kolo matematické olympiády
20.03. Basketbal - okresní kolo (6.a 7. třída)
21.03. Vzpoury proti úrazům - besedy (7. a 8. třída)
22.03. Matematický klokan (2. - 9. třída)
27.03. Bruslení (1. stupeň)

únor 2019
03.02 - 09.02. LVV - Krkonoše (8. třídy)
06.02. Vzpoury proti úrazům - besedy (1. - 3. třída)
od 06.02. Vybíjená - školní kolo (4. a 5. třída)
11.02. Konverzační soutěž v angličtině (6. a 7. třída)
12.02. Veselé zoubky - program (1. třída)
14.02. Vybíjená - okrskové kolo (4. a 5. třída)
15.02. Knihovna - beseda )1. třída)
19.02. Vzpoury proti úrazům - besedy (4. - 6. třída)
20.02. Vybíjená - okresní kolo (2. - 5. třída)
20.02. Okresní kolo zeměpisné olympiády
22.02. Basketbal - okresní kolo dívky (8. a 9. třída)
od 22.02. Florbal - mezitřídní turnaj (3. a 4. třída)

leden 2019
od 03.01 Florbal - mezitřídní turnaj(1. - 2. třída)
od 05.01. Košíková - mezitřídní turnaj (8. - 9. třída dívky)
09.01. Konverzační soutěž v AJ (školní kolo)
13.01. - 19.01. LVVZ - (4., 5. 9. A třída)
16.01. Konzultace pro rodiče
20.01. Pedagogická rada
31.01. Vysvědčení

prosinec 2018
03.12 Mikulášský turnaj ve vybíjené (3. - 5. třída)
04.12. Florbal - krajské kolo (starší dívky)
05.12. Vánoční koncert (1. stupeň)
06.12. Mikulášská nadílka (1. stupeň)
09.12. Vánoční koncert pro veřejnost
17.12. Besedy - Austrálie, Tasmánie (všichni)
18.12. Bruslení - výcvik (2. stupeň)
19.12. Košíková - vánoční turnaj (dívky 5. - 9. třída)
20.12. Divadélko pro školy )všichni)
21.12. Vánoční laťka - skok vysoký (6. - 9. třídy)
21.12. Pódiové skladby (3. - 9. třídy)
21.12. Třídní akce

listopad 2018
01.11 Voda - besedy VAS Třebíč
02.11 Voda - besedy VAS Třebíč
02.11. Halová kopaná - okrskové kolo (6. a 7. třída)
06.11. Úřad práce Třebíč - exkurze (9. třídy)
07.11. Stolní tenis - krajské kolo (6. - 9. třídy)
14.11. Pedagogická rada
16.11. Florbal - okrskové kolo (ch 6. a 7. třídy)
16.11. Florbal - okresní kolo (3. - 5. třída)
20.11. Florbal - okresní kolo (ch 6.- 7. třída)
21.11. Konzultace
21.11. Florbal okresní kolo (dívky 6. a 7. třída)
21.11. Florbal - okresní kolo (dívky 8. a 9. třída)
23.11. Florbal - okrskové kolo (ch 8. a 9. třída)
27.11. Florbal - okresní kolo (ch 8. a 9. třída)
29.11. Plavání - okresní kolo

říjen 2018
02.10 Exkurze Brno - Anthropos (6. třídy)
02.10. Základy bezpečného chování - beseda - 1. třída
02.10. Exkurze Praha - Národní divadlo (7. A)
od 02.10. Florbal - mezitřídní turnaj dívek (6. - 9. třída)
2.10. Minifotbal - okrskové kolo (8. - 9. třída)
03.10. Výstava v archivu (6. třídy)
03.10. Stolní tenis - školní kolo (ch 6. a 7. třída)
03.10. Společná konzultace
04.10. Přespolní běh - okresní kolo
09.10. Nejen osudové osmičky - výstava (7. A)
09.10. Prezentace GMB a SOŠ
10.10. Stolní tenis - školní kolo (ch 8. a 9. třída)
11.10. Minifotbal - okresní kolo (8. a 9. třída)
12.10. Přespolní běh - krajské kolo
13.10. - 17.10. Londýn s Harry Potterem
17.10. Stolní tenis - školní kolo (dívky 5. - 9. třída)
18.10. Didacta Třebíč (9. třídy)
25.10. Stolní tenis - okresní kolo (8. a 9. třída)
26.10. Stolní tenis - okresní kolo (6. a 7. třída)
31.10. Halloween (4. a 5. třída)

září 2018
03.09 Slavnostní zahájení školního roku
04.09. Nábor do skautského oddílu (2. - 5. třída)
07.09. Basketbal - první šestka
10.09. Doparvní výchova (4. třída)
11.09. Čas proměn - besedy (6. A,B)
12.09. 100 let Sokola (6. A,B)
13.09. 100 let Sokola (9. B)
14.09. 100 let Sokola (8. B)
16.09. - 23.09. Edison (projekt AJ)
21.09. 100 let Sokola (7. A)
24.09. Přespolní běh - školní kolo (1. - 9. třída)
25.09. Čas proměn - besedy (6. A, B + 7. A)
25.09. Atletický čtyřboj - krajské kolo
26.09. Praha - královská cesta (exkurze pro 8. ročník)
26.09. Čas proměn - besedy (9. A,B + 7. A.)
27.09. Čas proměn - besedy (8. a 9. třídy)