Týdenní činnost školní družiny pro školní rok 2018/2019Školní družina
nabízí (poskytuje, zajišťuje) dětem náplň volného času v době před vyučováním a odpoledne před odchodem domů či do jiných zájmových aktivit. Je určena pro děti z 1. – 4. třídy naší školy a v případě potřeby i dětem starším (po dohodě s vedením školy).

V letošním roce je provozní doba ŠD následující
(vychází z požadavků rodičů):
ranní:         06:15 – 07:40 hod.
odpolední:  11:40 – 16:15 hod.


Rozpis kroužků ŠD 2018/2019: - info