PLOŠTĚNCI

logo_napis (Custom).jpg

Prostuduj přiložený soubor a z rozbalovací nabídky vyber správnou odpověď. Zdrojový soubor - učebnice Přírodopis 2 - Zoologie pro 7. ročník základní školy - SPN.
Ploštěnci mají tělo z břišní i hřbetní strany , dvoustranně souměrné. Žijí ve vlhku, ve vodě nebo jako paraziti zvířat a člověka. Vnitřní ústrojí jsou různě přizpůsobena jejich způsobu života. Jsou obojektníci (hermafroditi).
Hermafrodit je živočich, který je schopný produkovat současně .
Ploštěnci (Ploštěnka mléčná) dýchají celým povrchem těla. Stejně jako žahavci mají velkou schopnost.

Cizopasníci:
Motolice jaterní: v dospělosti žije paraziticky v játrech ovcí, koz, skotu, prasat, vzácně i .
Tasemnice bezbranná:
vyskytuje se v těle člověka jako vnitřní parazit. Mezihostitelem je hovězí dobytek. Má tělo složené z článků, vpředu je hlavička se čtyřmi . Žije v tenkém střevě.
Člověk se může nakazit tasemnicí z nedostatečně tepelně upraveného . Boubel se v tenkém střevě začne vyvíjet v dospělou tasemnici.
Tasemnice dlouhočlenná: nákaza je možná z masa.
obr1.jpgobr2.jpgobr3.jpg