Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách

Popis projektu

Rozpočet pro ZŠ Moravské Budějovice: 26 000 - Kč
Realizace: říjen 2015 - prosinec 2015


Popis realizace projektu:

Z finančních prostředků projektu budou zakoupeny tradiční české kovové stavebnice Merkur, s nimiž můžeme stavět modely podle dětské fantazie či přiloženého návodu.
Tyto stavebnice budou využívány ve výuce na prvním stupni – předmět Pracovní činnosti, Žijeme spolu.
Druhý stupeň využije tyto stavebnice především v předmětech Technické činnosti a Fyzika.

S dalším využitím pro všechny žáky počítáme v rámci projektů, které jsou realizovány v průběhu školního roku.
Pro práci se stavebnicemi na prvním stupni budou využívány běžné kmenové učebny a projektová učebna prvního stupně. Žáci druhého stupně mohou využít prostor dílen, studovnu či projektovou učebnu druhého stupně.

Výuku budou zajišťovat pověření pedagogičtí pracovníci dle ŠVP. Pro běžnou práci se stavebnicemi Merkur není třeba dalšího odborného vzdělávání pedagogů. V případě „oživení“ vytvářených výrobků elektromotorkem budou nápomocni vyučující Technických činností a Fyziky.

Výstupy projektu:

  • Vytvoření modelů pomocí stavebnice Merkur žáky prvního stupně ZŠ v předmětech Pracovní činnosti
    a Žijeme spolu (doložení fotodokumentace).

  • Vytvoření modelů (některé budou mobilní) žáky druhého stupně ZŠ v předmětech Technické činnosti a Fyzika (doložení fotodokumentace).

  • Využití stavebnic Merkur v rámci školních projektů a naplňování průřezových témat (doložení fotodokumentace).

  • Rozvoj pracovních schopností a dovedností žáků.