Informace pro rodiče a veřejnost o opatřeních k omezení šíření viru COVID-19

Moravské Budějovice pátek 13.03.2020, 13:00 hodin.

 

Základní škola Moravské Budějovice, Havlíčkova ul. 933, okres Třebíč

V ČR je vyhlášen nouzový stav a pro naši školu včetně všech dalších součástí (školní družina, dům dětí a mládeže, školní jídelna, školní klub) a pro sportovní zařízení v objektu školy a DDM platí následující nařízení:

Je zakázána osobní přítomnost žáků a členů kroužků zájmového vzdělávání při vzdělávání a výchově – od pondělí 16.03.2020 nebude probíhat žádná výchovně vzdělávací činnost ve škole, v DDM, školním klubu a školní družině.

Nebude probíhat ani jakákoliv činnost ve sportovních zařízeních školy a DDM pro cizí účastníky.

Ve školní jídelně nebudeme vařit – všichni strávníci budou od pondělí 16.03.2020 hromadně odhlášeni zatím do konce března. Dle vývoje celkové situace budete informováni o termínu začátku stravování a hromadně přihlášeni.

Pro žáky bude od pondělí 16.03.2020 organizována výuka prostřednictvím Edookitu. O rozsahu a formě budete informováni.

Pokud budou rodiče žádat o ošetřovné při péči o dítě mladší 10 let, požádají prostřednictvím Edookitu. Potvrzení jim bude zasláno elektronicky prostřednictvím Edookitu nebo mailem. Po vyplnění odevzdají potvrzení zaměstnavateli.

Pokud budete potřebovat další informace, pište přes Edookit, případně volejte na telefonní číslo 568 409 701.

František Dostál, ředitel školy

Comments are closed.