Právní forma organizace
  • Základní škola je zřízena městem Moravské Budějovice jako příspěvková organizace od 1.1.1993.
  • Součástí organizace vedle základní školy je i školní jídelna, školní družina, školní klub a Dům dětí a mládeže Budík v Moravských Budějovicích s turistickou základnou v Kdousově.
IČO: 47438487   DIČ: CZ 47438487
 
Technicko materiální podmínky
  • Školní budova byla postavena v letech 1985 - 1991. V roce 2008 proběhla rekonstrukce budovy (kompletní výměna oken a zateplení). V roce 2013 byla realizována komplexní rekonstrukce střechy. Disponujeme řadou odborných učeben, dvěma tělocvičnami, gymnastickým sálem se speciální odpruženou podlahou, školním plaveckým bazénem, novými učebnami PC, školní kuchyní s jídelnou. Na přilehlých pozemcích jsou zřízena hřiště na odbíjenou a malou kopanou.
  • Pro činnost DDM máme k dispozici dvě budovy spojené chodbou. Zde se nachází celkem 5 kluboven, kuchyňka, 2 dílny, sál a kanceláře. Pro pravidelnou činnost je dále využívána turistická základna v Kdousově, kde je 5 místností pro ubytování, kuchyň, jídelna a tělocvična.
  • Všechny odborné učebny i třídy jsou vybaveny dataprojektorem, PC s připojením na internet a ozvučením. Pro výuku máme navíc k dispozici studovnu, projektovou učebnu i dvě učebny s interaktivní tabulí.

 

Výchovně vzdělávací proces

  • Ve školním roce 2018 - 2019 je celkový počet žáků 299, z toho 139 chlapců a 160 dívek.
  • Na 1. stupni (1. - 5. ročník) se vyučuje v 5 třídách, na 2. stupni (6. - 9. ročník) v 7 třídách.
  • Ve všech třídách se vyučuje podle školního vzdělávacího programu "Připravuji se pro život".
  • Od září 2007 jsme zahájili výuku podle vlastního školního vzdělávacího programu.