Focení - školní rok 2005/2006
Finále "MODEL" pro město Moravské Budějovice" 27.6.2006
Pěvecká soutěž "MODEL pro město Moravské Budějovice"
Den Evropy - tábor Praha  8. a 9. května 2006
  hory 7.A,D + 9.A,B,C  březen 2006
  Den jara - 21.3.2006
  hory - Čenkovice ( únor 2006)
  lyžařský kurz - únor 2006
  pódiové skladby - 26.1.2006
  projekt "Už vím jak..."  3. pokračování 19.1.2006
  Vánoce zase jinak (prosinec 2005)
  Mikuláš 2005
  téma dnešní hodiny - plazi (2.11.2005)
okresní kolo v plavání (Třebíč 3.11.2005)
  projekt "Už vím jak..." Jak si hrály děti ze školek ve  škole
  přespolní běh (školní a okresní kolo (říjen 2005)
  krajská soutěž hasičů (20.9.2005)
  opět ve škole - foto tříd (1.9.2005)
  naši prvňáčci (1. září 2005)
vybrané práce žáků
  pohár rozhlasu - krajské kolo (červen 2005)
školní výlet 9.B, 9D - voda (červen 2005)
  foto tříd a učitelského sboru  - červen 2005

práce účastníků kurzu SIPVZ - modul Grafika