Výpočet přepony v pravoúhlém trojúhelníku - příklady 
Při výpočtu můžeš používat tabulky.


Je dán pravoúhlý trojúhelník s délkami odvěsen:
a = 3 cm
b = 4 cm

c2 = a2 + b2
Doplň obsahy čtverců nad odvěsnami

c2 = +

c2 =         c  =