Výpočet odvěsny v pravoúhlém trojúhelníku - příklady 
Při výpočtu můžeš používat tabulky.


Je dán pravoúhlý trojúhelník
s délkou přepony c = 20 cm
a délkou jedné z odvěsen b = 16 cm

c2 = a2 + b2
Doplň obsahy čtverců:
nad přeponou c a odvěsnou b
= a2+

a2 = -     a2 =   a =