Malý zeměpisný testík. Opětovné spuštění testíku - klávesa F5.
V případě, že se program nespustí, musíte povolit zablokovaný obsah.