Chemické rovnice - test č. 2

logo_napis.jpg

Do rovnic doplň správné číselné hodnoty - používej i číslici 1.

Pb + S -------> PbS

Fe2O3 -------> Fe + O2

H2 + Cl2 -------> HCl

Zn + HCl -------> H2 + ZnCl2

NaOH + H2SO 4 -------> H2O + Na2SO4

HNO3 + Ca(OH)2 -------> H2O + Ca(NO3)2

Na2O + H2O ------->NaOH

H2CO3 -------> CO2 + H2O

CaO + HCl -------> CaCl2 + H2O

Zn + H2SO4 ------->Zn2SO4 + H2