logo bar.jpg

Chemické prvky - názvy a značky

    
Přiřaď ke značce prvku odpovídající název: