logo bar.jpg

Chemické prvky - názvy a značky

    
Přiřaď k názvu prvku odpovídající značku: