Novinky

Fotogalerie je opět funkční a s nejnovějšími fotkami. Nezapomeňte sledovat i školní facebook – www.facebook.com/zshavl
Read more
Organizace a způsob výuky od 12.04.2021 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY mění podmínky pro vzdělávání žáků. V návaznosti na toto opatření jsme rozhodli o následující organizaci a způsobu výuky žáků (PV – prezenční výuka ve škole, DV – distanční výuka doma): V týdnu od 12.04. do 
Read more
Vážení rodiče,nepochybně všichni víte o uzavření základních škol od 27.02. do 21.03.2021. Přesto všem raději pro informaci posílám usnesení vlády, které se týkají zákazu osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole. Bude probíhat tedy i nadále distanční výuka dle pravidel, které škola stanovila 
Read more
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY mění podmínky pro vzdělávání žáků. V návaznosti na toto opatření bude výuka probíhat následovně: V týdnu od 04.01. do 08.01.2021:• PV – 1. a 2. třída (ve škole)• DV – všechny ostatní třídy: 3.A, 4.A, 5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 
Read more
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY mění podmínky pro vzdělávání žáků. Usnesení vlády ČR č. 1335 ze dne 14.12.2020 zakazuje od 21. do 23.12.2020 osobní přítomnost žáků ve škole. MŠMT stanovilo 21. a 22.12.2020 jako volné dny podle § 24 odst. 3 školského zákona. Stravování se ve 
Read more
Nejnovější komentáře