Podpora výuky jazyků v ZŠ
(reg. č. CZ.1.07/1.1.00/56.1122)

Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky


 


Popis projektu

Rozpočet pro ZŠ Moravské Budějovice: 447 128,- Kč
Realizace: 01.07.2015 - 31.12.2015


Obsah projektu:
V projektu bude naše škola realizovat tyto šablony:
3 x Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.

Popis realizace klíčové aktivity pro danou šablonu:

Učitelé/škola vytvoří 2 různé tematické plány Čtenářských dílen pro 2 vybrané ročníky na celý školní rok
2015/2016. Každý ze dvou tematických plánů bude obsahovat popis nejméně deseti Čtenářských dílen na 1
školní rok. V průběhu trvání projektu proběhne v každém ze dvou vybraných ročníků nejméně 6 Čtenářských
dílen, ověřujících část doloženého tematického plánu. Předpokládaná doba trvání jedné Čtenářské dílny je jedna
vyučovací hodina.
Současně budou zajištěny materiální podmínky potřebné pro realizaci Čtenářských dílen:
povinný nákup nejméně 100 kusů knih v papírové podobě (lze i více kusů od jednoho titulu), nepovinný nákup
elektronických čteček a odborné literatury pro pedagogy, která se týká problematiky Čtenářských dílen apod.
Čtenářská dílna bude podporovat a rozvíjet individuální schopnosti žáků v oblasti čtenářství a čtenářské
gramotnosti

2 x Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky

Popis realizace klíčové aktivity pro danou šablonu:
Krátkodobý jazykově-vzdělávací pobyt v zahraničí pro žáky v délce trvání minimálně 5 kalendářních dní včetně
cesty. Žáci absolvují jazykovou výuku v rozsahu nejméně 9 vyučovacích hodin za celý pobyt a seznámí se s
významnými reáliemi příslušného místa.

Vzdělávací pobyt - 1. skupina - foto z výjezdu
Anglie v termínu 19.9. - 25.9.2015
program pobytu - aktualizováno 9.9.2015
info na cestu
ceny plánovaných vstupů

Vzdělávací pobyt - 2. skupina - foto z výjezdu
Vídeň v termínu 9.11. - 13.11.2015
program pobytu - aktualizováno 22.10.2015 - finální verze