Kyseliny vzorce - procvičování1

logo_napis (Custom).jpg

Správně poskládej vzorce kyselin v následujícím pořadí.
kyselina fluorovodíková
kyselina uhličitá
kyselina siřičitá
kyselina dusičná
kyselina trihydrogenfosforečná
kyselina chlorečná
kyselina osmičelá