Kyseliny - test

Kyselině se říká krev průmyslu. Základní surovinou pro její výrobu je .
Je to bezbarvá kapalina, její hustota je skoro než vody.
Používá se při výrobě , , plastů, kovů, průmyslových hnojiv.

Kyselina sírová je známá svou koncentrací 96 procent -
Kyselina sírová má vzorec H3SO4 -
Kyselina sírová má vzorec H2SO4 -
Hygroskopická vlastnost kyseliny sírové znamená, že odnímá vodu z živé tláně -
Látku, která ve vodě odštěpuje vodíkový kation nazýváme zásada -
Pokud ředíme kyselinu, lijeme vždy opatrně kyselinu do vody -

Další důležitou kyslíkatou kyselinou je kyselina (HNO3).
Tato kyselina reaguje i s některými ušlechtilými kovy a používá se na důkaz pravosti zlata.
Při reakci této kyseliny dochází nejprve k oxidaci, a proto reaguje s a se stříbrem.
Kyselina dusičná se používá pro výrobu léčiv, , , , barviv.
Základní surovinou pro její výrobu je .

Kyselina (H3PO4) obsahuje ve své molekule tři atomy vodíku.
Můžeme ji najít v místo kyseliny citronové.
Používá se při výrobě plastů, léčiv, , , zubních tmelů, zpracování ropy.
Základní surovinou pro její výrobu je oxid .